MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

Welkom op Mint (Multilingual Inland Navigation Terminology), de gegevensbasis van de CCR voor in de Rijn- en binnenvaart gebruikte terminologie.

Mint bevat momenteel 12484 inputs die overeenkomen met de meest gebruikte termen en uitdrukkingen in de werkdocumenten, besluiten en reglementen van de CCR.

Mint verschaft de vertaling van termen en uitdrukkingen in de werktalen van de CCR: Duits, Frans en Nederlands. Het Engels zal geleidelijk worden toegevoegd. Een term wordt in het enkelvoud of in het meervoud in Mint weergegeven, afhankelijk van de in het brondocument vermelde vorm. Bij vele inputs vermeldt Mint niet alleen wat de reglementaire bron is van de term, maar tevens contextuele zinnen uit de CCR-regelgeving.

Bij de verdere inventarisatie van de terminologie van de CCR-documenten worden telkens nieuwe inputs opgenomen.

De gebruikers van Mint kunnen een toevoeging of wijziging van termen of een vertaling voorstellen door het onder rubriek a vermelde formulier te gebruiken Contact. Deze voorstellen worden in Mint opgenomen na goedkeuring door de vertaaldienst van de CCR.