MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

Contactformulier

Met dit formulier kunt u de toevoeging van een nieuwe term voor Mint voorstellen. Hiermee kunt tevens een wijziging of correctie van een reeds in Mint vermelde term of een uitdrukking voorstellen. Uw voorstel wordt in aanmerking genomen zodra de vertaaldienst het heeft goedgekeurd.

Voor een vertaling van een term die nog niet in Mint staat kan de vertaaldienst van de CCR echter niet aan individuele verzoeken gevolg geven.

Uw adres:

Uw voorstel:

Nieuwe term

Wijziging

Mankerende vertaling