MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Gebruikers mogen de inhoud van deze website niet wijzigen.

De CCR of een van de lidstaten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten of tekortkomingen in deze databank.

De databank kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.